top of page
Web-Header-2022a.jpg
Baretic.jpg

Marko Baretić

 

redoviti je profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem predaje veći broj predmeta građanskopravnog usmjerenja. Kontinuirano izlaže na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Bio je član brojnih radnih skupina za izradu zakona u Republici Hrvatskoj, uključujući Zakona o obveznim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o nedopuštenom oglašavanju, radne skupine u pregovorima za pristup EU za poglavlje 28 te je predstavljao Republiku Hrvatsku u radnoj skupini III (on-line rješavanje sporova) UNCITRAL-a. Član je više domaćih i međunarodnih stručnih udruženja. Pored akademske karijere, djeluje kao pravni konzultant i arbitar u domaćim i međunarodnim sporovima.

Powered by 

ONE&ONLY_digital_solutions_logo_izduženi_-_samo_logo.jpg
bottom of page