top of page
Web-Header-2022a.jpg
Curkovic.jpg

Dr. sc. Marijan Ćurković

 

izv.prof., diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1966. Od tada, pa do odlaska u mirovinu 2012., radi u osiguranju, prošavši faze stručne praktične obuke, od rada na šalteru, preko voditelja raznih odjela, službi i poslovnih jedinica, do predsjednika uprave Croatia osiguranja u mandatu 2000. – 2004. Bio je dugogodišnji  predsjednik Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje, aktualni je predsjednik   Znanstvenog vijeća Centra za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje. Bio je deset godina urednik stručnog časopisa Osiguranje, a danas uređuje portal Osiguranje.hr. Uz praktični rad bavi se i teorijom osiguranja. Od 2002. g. vanjski je suradnik-predavač na poslijediplomskim studijima Pravnog fakulteta u Zagrebu u zvanju docenta, odnosno izvanrednog profesora. Napisao je preko 200 stručnih članaka u zemlji i inozemstvu i desetak knjiga iz oblasti osiguranja., među kojima su i Međunarodna karta osiguranja motornog vozila, Obvezna osiguranja u prometu, Ugovor o osiguranju osoba – život, nezgoda, zdravstveno, Posredovanje i zastupanje u osiguranju, Osiguranje  od izvanugovorne i ugovorne ( profesionalne) odgovornosti. Komentar Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, Komentar Zakona o obveznim odnosima – odredbe o ugovoru o osiguranju.

Powered by 

ONE&ONLY_digital_solutions_logo_izduženi_-_samo_logo.jpg
bottom of page