top of page
Web-Header-2022a.jpg
Dumančić.jpg

Suzana Dumančić

 

dugogodišnju karijeru u osiguranju je započela 1992. godine u Croatia osiguranju d.d. kao aktuar te nastavila u Allianz Hrvatska d.d. od 1994. do 2020. godine gdje je obnašala niz odgovornih funkcija na poslovima razvoja i aktuarskih poslova neživotnih osiguranja te bila imenovani ovlašteni aktuar i nositelj aktuarske funkcije za neživotna osiguranja. Od 2020. godine je voditeljica Odjela za aktuarsku analizu u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Redovna je članica Hrvatskog aktuarskog društva od samog osnivanja 1996. godine u kojim aktivno sudjeluje u više tijela društva, redovna članica Sekcije Internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika, predsjednica Komisije za statistiku i normizaciju pri Hrvatskom uredu za osiguranje te član radnih grupa organiziranih na razini tržišta (HAD, Hrvatski ured za osiguranje te Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga) vezano za solventnost i adekvatnost kapitala Solvency II te sada za IFRS 17.

Powered by 

ONE&ONLY_digital_solutions_logo_izduženi_-_samo_logo.jpg
bottom of page