top of page
Web-Header-2022a.jpg
Filipovic.jpg

Doc. prim. dr. sc. Jakša Filipović-Čugura

 

je kirurg, subspecijalist abdominalne kirurgije i stalni sudski vještak za kirurgiju i traumatologiju. Zaposlen u KBC “Sestre milosrdnice“ na Kirurškoj klinici i docent na Medicinskom fakultetu u Splitu . Dugogodišnje iskustvo vještaka i cenzora, te je član sudbenog vijeća KBC SM.

Powered by 

ONE&ONLY_digital_solutions_logo_izduženi_-_samo_logo.jpg
bottom of page