top of page
Web-Header-2022a.jpg
Horalikova.jpg

Maria Horalikova

 

članica je menadžerskog tima Aon-a za središnju i istočnu Europu u Pragu i vodi Aon-ovo poslovanje reosiguranja u jugoistočnoj Europi. U Aon Reinsurance Solutions je od 2005 godine. Diplomirala je na Državnom sveučilištu St. Petersburg kao ekonomistica-matematičarka i dodatno završila MBA studij na Sveučilištu u Pforzheimu.  Prije nego što je počela raditi kao broker u reosiguranju, Maria je radila kao aktuar za neživotna osiguranja. Maria je specijalist za reosigurateljna rješenja u godišnjim reosigurateljnim ugovorima (treaty) uključujući rješenja u svrhu zaštite osigurateljnog portfelja od prirodnih katastrofa. Zahvaljujući vrhunskim tehničkim i stručnim mogućnostima Aon-a te kontinuiranim ulaganjima u razvoj (re)osigurateljnih modela, Aon je u idealnoj poziciji podržati osiguratelje u Republici Hrvatskoj u zatvaranju osigurateljnog raskoraka (gap) pokrića potresa i ostalih značajnih prirodnih opasnosti.

Powered by 

ONE&ONLY_digital_solutions_logo_izduženi_-_samo_logo.jpg
bottom of page