top of page
Web-Header-2022a.jpg
jakša2.jpg

dr. sc. Jakša Krišto

 

je izvanredni profesor na Katedri za financije, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izvodi nastavu na predmetima Financijske institucije i tržišta, Upravljanje institucionalnim investitorima i Poslovno bankarstvo. Dodatno se educirao na inozemnim i domaćim znanstvenim i stručnim konferencijama i radionicama iz područja svog znanstvenog i istraživačkog interesa. Prisutan je u praksi kroz održavanje različitih seminara i radionica te sudjelovanje u radu radnih grupa pri stručnim udruženjima financijskih institucija ili nadzornim tijelima. Trenutno radi na istraživanjima iz područja uzajamnih financijskih institucija, dugotrajne skrbi za starije, ESG i FinTech-a. Autor je ili suautor više od 50 znanstvenih i stručnih radova. Voditelj je Institutional investors Lab-a pri Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.​

Powered by 

ONE&ONLY_digital_solutions_logo_izduženi_-_samo_logo.jpg
bottom of page