top of page
Web-Header-2022a.jpg
Krog.jpg

Marko Krog

 

rođen je 01.02.1973. godine. Živio u Krapini gdje je pohađao osnovnu, a kasnije i srednju školu – smjer matematičko-informatički. Nakon završetka srednje škole upisuje Ekonomski fakultet u Zagrebu te na istom diplomira 1998. godine. Od početka svoje poslovne karijere bio je usko vezan uz bankarstvo i financije te se 1998. godine zapošljava kao pripravnik u Privrednoj banci Zagreb d.d. gdje kroz slijedećih 11 godina napreduje do mjesta Direktora Sektora za razvoj distribucijskih kanala zadužen za rad poslovne mreže i razvoj digitalnih proizvoda i usluga. Sa te pozicije se 2009. godine pridružuje Erste timu na radnom mjestu Zamjenik direktora Sektora građanstva, a 2014. godine imenovan je Direktorom Sektora građanstva zadužen za koordinaciju i unaprjeđenje prodajnih aktivnosti, praćenje uspješnosti poslovanja mreže poslovnica, te suradnju s članicama Erste grupe u Republici Hrvatskoj te je na istoj poziciji i danas. Od 2013. do 2014. bio je član NO Erste osiguranja. Polaznik je brojnih stručnih seminara i usavršavanja tijekom godina (vještine pregovaranja, uspješne prodaje, motivacije, kvaliteta servisa, poboljšanja organizacijskih vještina, upravljanja vremenom i dr.), a završio je i IEDC Bled School of Management u suradnji s Erste banking school te poslovnu godinu iz prodajnog menadžmenta interne poslovne bankarske škole s certifikatom prodajnog i strateškog menadžmenta. Aktivno se služi engleskim jezikom.

Powered by 

ONE&ONLY_digital_solutions_logo_izduženi_-_samo_logo.jpg
bottom of page