top of page
Web-Header-2022a.jpg
Kujundzic.jpg

Tatjana Kujundžić

 

rođ.1958.g. u Imotskom gdje završava osnovnu školu i gimnaziju. U Zagrebu diplomirala na Medicinskom fakultetu 1982.g. Nakon rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na KBC Zagreb završava specijalizaciju iz Pedijatrije i specijalističi ispit polaže 1989.g. Dio svoje pedijatrijske prakse radila u Domu zdravlja, nakon toga u svojoj privatnoj pedijatrijskoj ordinaciji. Provela godinu dana u SAD-u gdje sudjeluje u radu istraživačkog laboratorija na Oklahoma medical research foundation. Od 2011. ravnateljica je Croatia poliklinike u Zagrebu.

Powered by 

ONE&ONLY_digital_solutions_logo_izduženi_-_samo_logo.jpg
bottom of page