top of page
Web-Header-2022a.jpg
Jasenko-Marin.jpg

prof. dr. sc Jasenko Marin

 

rođen je 1970. u Sisku. Redoviti je profesor u trajnom zvanju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Održava nastavu na integriranom pravnom studiju (i) i na kolegijima Pravo osiguranja, Insurance Law, Transport Insurance Law, a u okviru poslijediplomskog pravnog studija na kolegijima Pravo osiguranja i Pomorsko osiguranje. Napisao je više desetaka radova iz područja transporta i osiguranja. Jedan je od osnivača i prvi predsjednik Hrvatskog društva za pravo osiguranja. U razdoblju 2014.-2018. bio je pravobranitelj na području osiguranja pri Hrvatskom uredu za osiguranje. Dugogodišnji je arbitar Centra za međunarodnu arbitražu sa sjedištem u Šangaju i Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori za sporove s međunarodnim elementom. Član je akademskog savjetodavnog odbora Instituta za europsko prometno pravo sa sjedištem u Luksemburgu. Usavršavao se u zemlji i inozemstvu te aktivno sudjelovao na više desetaka međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova.

Powered by 

ONE&ONLY_digital_solutions_logo_izduženi_-_samo_logo.jpg
bottom of page