top of page
Web-Header-2022a.jpg
Zaja.jpg

Izv. prof. dr. sc. Maja Mihelja Žaja

 

je zaposlena na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri na financije od 2006. godine. Nakon završetka diplomskog studija, 2007. godine upisuje Poslijediplomski specijalistički studij „Osiguranje i reosiguranje” na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Akademski stupanj doktora znanosti stekla je 2013. godine obranom doktorske disertacije pod nazivom „Utjecaj učestalosti i veličine distribucije šteta na osigurateljne cikluse“. Nositeljica je kolegija „Osiguranje i rizici“ na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju na kojem još sudjeluje u izvođenju nastave na kolegiju „Javne financije“. Na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Proizvodi, digitalne inovacije i tehnologije u osiguranju – INSURTECH“ na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, nositelj je i izvođač kolegija „Osiguranje i reosiguranje“. Područja znanstvenog i istraživačkog interesa su joj analiza efikasnosti društava za osiguranje, tehnološke inovacije u financijama s naglaskom na osiguranje i platni promet, te socijalno osiguranje i porezna politika. Članica je Znanstvenog društva ekonomista (ZDE), International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), te Hrvatskog društva za operacijska istraživanja (HDOI).

Powered by 

ONE&ONLY_digital_solutions_logo_izduženi_-_samo_logo.jpg
bottom of page