top of page
Web-Header-2022a.jpg
Puljjiz.jpg

Ante Puljiz

 

nakon završenog pravnog fakulteta 2005. godine profesionalnu karijeru započinje u državnom odvjetništvu gdje stječe iskustva rada u području kaznenog prava, potom nakon položenog pravosudnog ispita nastavlja s radom u odvjetništvu zastupajući trgovačka društva i fizičke osobe u području naknade štete, radnog, statusnog i trgovačkog prava. Profesionalnu karijeru u osigurateljnoj branši započinje 2009. godine, gdje nakon pozicije voditelja odjela pravnih poslova u sektoru šteta, 2015. godine preuzima poziciju direktora sektora šteta u Wiener osiguranju Vienna Insurance Group. Sudonik je radnih i stručnih skupina pri Hrvatskom uredu za osiguranje, u domeni naknade štete, mirnog rješavanja sporova te spriječavanja prijevara u osiguranju. Održava edukacije i predavanja na teme prava osiguranja, naknade štete iz imovinskih i pomorskih osiguranja te osiguranja odgovornosti.

Powered by 

ONE&ONLY_digital_solutions_logo_izduženi_-_samo_logo.jpg
bottom of page