top of page
Petrovic-Tomic.jpg
Web-Header-2022a.jpg

Prof. dr. sc.  Nataša Petrović Tomić 

 

je redovna profesorica  Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Autorica je brojnih članaka iz područja trgovačkog prava, prava osiguranja, poslovne etike, kao i korporativnog upravljanja. Pored akademske karijere, bavi se konzultantskim poslovima. Dobitnik je stipendije za doktorske studije na Max Planck Institut für ausländishes und internationales Privatrecht u Hamburgu, kao i više puta tokom akademske karijere. Na poziciji je vodećeg stručnjaka Privredne komore Srbije i Narodne banke Srbije za područje osiguranja. Na čelu je tima zaduženog za edukaciju posrednika i zastupnika u osiguranju. Ekspertski je angažirana od strane Udruženja osiguravača Srbije. Bila je gostujući predavač na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, od 2016. do 2018. godine. Prof. dr. Nataša Petrović Tomić trenutno je uključena u znanstveno-istraživačke projekte Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i strateški projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U tijeku 2019-2020 bila je konzultant na projektu Pravnog fakuleta Univerziteta u Ljubljani „Modernizacija zakonske ureditve zavarovalne pogodbe“, pod vodstvom profesora Mihe Juharta, koji je rezultirao usvajanjem Nacrta zakona o ugovoru u osiguranju. Govori engleski, španjolski, njemački i francuski jezik, a služi se i stručnom literaturom na slovenskom jeziku.

Powered by 

ONE&ONLY_digital_solutions_logo_izduženi_-_samo_logo.jpg
bottom of page