top of page
Web-Header-2022a.jpg
Šaravanja.jpg

Božo Šaravanja

 

član je Uprave Wiener osiguranja Vienna Insurance Group. 2001. godine je diplomirao financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Dodatno se usavršavao kroz mnogobrojne seminare i edukacije, kao što je i IEDC Bled School of Management te je sudjelovao na raznim poslovnim konferencijama. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u svim segmentima i kanalima prodaje, kao i procesima kvalitete usluga i marketinga osiguranja. Od 2002. do 2014. karijeru je gradio u Allianz Zagreb d.d. gdje je započeo kao voditelj zastupnika. Zatim postaje direktor prodajne mreže te nastavlja napredovati do 2013. godine, kada postaje direktor sektora vlastitih kanala prodaje. Od studenog 2014. godine član je Uprave Wiener osiguranja VIG, odgovoran za segmente interne i vanjske prodajne mreže te marketinga.

Powered by 

ONE&ONLY_digital_solutions_logo_izduženi_-_samo_logo.jpg
bottom of page