top of page
Filipovic-Hrvoje.jpg

Hrvoje Filipović

 Viši menadžer za osiguranje - EY Hrvatska

Specijalizirao je problematiku prvog i drugog stupa Solventnosti II putem brojnih projekata u području upravljanja rizicima i aktuarske funkcije.

Ostala područja djelovanja uključuju implementaciju MSFI 17, optimizaciju kapitala, reosiguranje, restrukturiranje procesa, procjene vrijednosti te regulativu.

Hrvoje također posjeduje iskustvo u osigurateljnim inovacijama kao što su robotika, telemetrija, big data, P2P i dr. Diplomirao je ekonomiju u Hrvatskoj te osiguranje i risk menadžment u Italiji. Ovlašteni je aktuar te trenutno pohađa doktorski studij Ekonomskom fakulteta u Zagrebu. Redovni je gost predavač međunarodnih i domaćih poslovnih škola, kolumnist časopisa „Svijet Osiguranja“ te autor nekoliko znanstvenih radova.

bottom of page