top of page
Jakovina-Dražen.jpg

mr.sc. Dražen Jakovina

 Sudac

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudac je Vrhovnog suda Republike Hrvatske-Građanski odjel. Bio je sudac Općinskog suda u Zagrebu i Županijskog suda u Zagrebu na kojem je obavljao dužnost predsjednika Građanskog odjela, zamjenika Predsjednika suda i v.d. Predsjednika suda. Bio je potpredsjednik Državnog sudbenog vijeća Republike Hrvatske. Magistrirao je iz područja trgovačkog prava. Objavio je tridesetak znanstvenih i stručnih radova te, u autorstvu i suatorstvu, nekoliko knjiga iz područja građanskog materijalnog prava, posebice odštetnog prava, prava osiguranja, građanskog procesnog prava, radnog prava i medijskog prava. Sudjelovao je kao predavač na više desetaka znanstvenih i stručnih skupova i savjetovanja u zemlji i inozemstvu. Predsjednik je Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu.

bottom of page