top of page
Filipović-Jakša.jpg

Jakša Filipović - Čugura, dr.med.

 KBC Sestre milosrdnice

Prim.dr.sc. Jakša Filipović dr.med rođen je 27.lipnja 1963.g., a radi na odjelu  Kirurgije u KBC ''Sestre milosrdnice'' u Zagrebu. Stječe zvanje specijalist i subspecijalist kirurgije, a zatim primarijat  i doktorat. Više od dvadeset godina je sudski vještak za medicinu, kirurgiju i traumatologiju, gdje je na Sudovima u Zagrebu, Samoboru, Sesvetama, Zaboku, Karlovcu. Sv.Ivana Zelina, Velika Gorica, Dugo selo, Krapini itd., izradio više  tisuća sudskih nalaza. Ima dugogodišnje iskustvo kao cenzor u osiguravajućim kućama.

bottom of page