top of page
kapetanovic 1.jpg

Nataša Kapetanović

predsjednica Uprave Grawe Hrvatska d.d.

 

Diplomirala je 1994. na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, smjer Matematička statistika i informatika, inženjerski profil nakon čega se zapošljava kao asistent na Katedri za matematiku Fakulteta prometnih znanosti. 2004. godine prelazi u aktuarski odjel Grawe Hrvatska d.d. Nakon završenog poslijediplomskog stručnog studija aktuarske matematike stječe licencu ovlaštenog aktuara. 2009. prelazi na mjesto voditeljice Odjela za aktuarske poslove u Generali osiguranje d.d. Od srpnja 2010. radi na mjestu članice Uprave Grawe Hrvatska d.d. zadužene za životna i neživotna osiguranja, obradu i likvidaciju šteta, aktuaristiku, reosiguranje i nekretnine. U travnju 2019. je imenovana predsjednicom Uprave društva.

bottom of page