top of page
Kovačević.jpg

Matija Kovačević 

Supervizor specijalist, HANFA

 

Rođen je 3.1.1982. godine u Slavonskom Brodu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine, a 2007. godine je položio pravosudni ispit. Radio je kao odvjetnički vježbenik u odvjetničkom uredu odvjetnika Ante Marića u Slavonskom Brodu od 2005. do 2007. godine. U odvjetničkom uredu je pretežno radio na poslovima zastupanja oštećenih osoba u postupcima naknade štete prema društvima za osiguranje. 2007. godine se zaposlio u društvu Uniqa osiguranje d.d. gdje je radio kao pravnik likvidator u Odjelu za obradu i likvidaciju šteta do 2012. godine. U Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga se zaposlio 2012. godine gdje radi i danas kao supervizor specijalist u Sektoru za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa, Direkcija za superviziju osiguranja.

bottom of page