top of page
Krbavac-Saša.jpg

Saša Krbavac

 Predsjednica Uprave UNIQA osiguranja

 

Saša Krbavac rođena je u Zagrebu, gdje je i diplomirala na Ekonomskom fakultetu. Svoju profesionalnu karijeru započela je 1990. godine u tadašnjoj Službi društvenog knjigovodstva, na mjestu inspektorice. 1993. godine prelazi u Trgovačku banku, prvu privatnu banku u Hrvatskoj, gdje je radila na rukovodećim funkcijama, prvo unutar Sektora gospodarstva, a od 1997. godine u Sektoru građanstva. Nakon fuzije Trgovačke, Bjelovarske i Čakovečke u Erste & Steiermärkische banku 2000. godine, radi na mjestu direktorice Sektora građanstva i prokuristice, na kojoj funkciji ostaje i nakon fuzije s Riječkom bankom. Od 2004. godine predsjednica je Uprave UNIQA osiguranja, s nadležnostima u područjima prodaje, podrške prodaji, marketinga, ljudskih potencijala te digitalizacije i novih tehnologija. Treću fuziju u karijeri, ovoga puta između UNIQA osiguranja i Basler osiguranja Zagreb, uspješno završava u 2014. godini. Predsjednica Uprave UNIQA osiguranja je četvrti mandat za redom.

bottom of page