top of page
Jakša Krišto.jpg

Jakša Krišto

Docent na Katedri za financije

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Diplomirao je 2004. godine na Ekonomskom fakultetu Diplomirao je 2004. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Financije. U 2007. godini magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu na znanstvenom poslijediplomskom studiju „Financije i osiguranje“, a u 2012. godini doktorirao u okviru Doktorskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na temu „Upravljanje izloženošću riziku institucionalnih investitora uvođenjem kapitalnih zahtjeva“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Alena Stojanovića. Od 2004. do 2006. radio je u Croatia osiguranju d.d. Filijala Split u odjelu prodaje kao pripravnik i stručni suradnik. Od 2006. zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za financije kao asistent, od 2012. kao viši asistent, a od 2016. je docent. Izvodi nastavu na predmetima „Financijske institucije i tržišta“, „Financial institutions and markets“, „Upravljanje institucionalnim investitorima“ i „Poslovno bankarstvo“. Nositelj je kolegija „Nebankovne financijske institucije“ na Specijalističkom poslijediplomskom studiju „Financijske institucije i tržišta“. Na istom Studiju je i tajnik od 2006. godine. Mentor je na brojnim seminarskim, završnim i diplomskim radovima. Dodatno se educirao i izlagao radove na inozemnim i domaćim, znanstvenim i stručnim konferencijama i radionicama iz područja svog znanstvenog i stručnog interesa, a to je: financijski sektor, institucionalni investitori, suvremene promjene u poslovanju financijskih institucija, regulatorni okvir financijskog sustava, kapitalni zahtjevi i upravljanje rizicima te razvoj financijskih proizvoda. Prisutan je u praksi kroz održavanje različitih seminara i radionica te sudjelovanje u radu radnih grupa pri stručnim udruženjima financijskih institucija ili nadzornim agencijama. Autor je ili suautor više od 40 znanstvenih i stručnih radova te jedan od urednika i autora znanstvene monografije iz područja osiguranja.

bottom of page