top of page
Marić.jpg

Ljiljana Marić

Direktorica Sektora za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Nakon završenog studija ekonomije na Ekonomskom fakultetu u  Zagrebu, smjer Financije, bankarstvo i osiguranje karijeru 1994. godine započinje radeći u društvu za osiguranje Helios osiguranje d.d. kao suradnik u prodaji osiguranja. Od 1997. obnaša funkcije na rukovodećim pozicijama kao izvršna direktorica odjela i direktorica sektora prodaje i sektora životnih osiguranja u Allianz Zagreb d.d., a od 2004. do 2010. u Merkur osiguranju d.d. rukovodi odjelom zdravstvenog osiguranja. U ožujku 2010. gđa. Marić je zaposlena u HANFAi u Sektoru za superviziju I kao zamjenica Direktora Sektora. U rujnu 2012. kao glavna savjetnica u Sektoru za osiguranje zadužena je bila i za projekt implementacije Solventnosti II, internu koordinaciju za rad s EIOPA-om i Europskom komisijom te je sudjelovala kao stručnjak u radu Vijeća Europske unije. Ovlaštena je interna revizorica i posjeduje certifikat funkcije usklađenosti s propisima – compliance officer. Tijekom svog rada u HANFA-i, gđa. Marić sudjelovala je i u Twinning projektima, a osim zaduženja u području osiguranja vezanim uz implementaciju Direktive o distribuciji osiguranja na temelju kojeg je izrađen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranja, sudjelovala je i u implementaciji IORP II Direktive u zakon koji regulira područje mirovinskih osiguravajućih društava kao predstavnik HANFA-e u Radnoj skupini za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima. Od studenog 2018. godine rukovodi Sektorom za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa kao Direktorica Sektora.

bottom of page