top of page
Krunoslav_Ormuž.jpg

Krunoslav Ormuž

 Stalni sudski vještak

Županijski sud u Zagrebu

Krunoslav Ormuž. Rođen sam 1964. godine u Zagrebu, gdje sam pohađao osnovnu i srednju matematičku školu. Nakon odsluženja vojnog roka, 1983. godine, započinjem studiranje na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu gdje diplomiram 1988. godine. Magistrirao sam iz znanstvenog polja strojarstva u listopadu 1997. godine. Od travnja 1989. je zaposlen na Zavodu za motore i transportna sredstva. Godine 1991/92. sam časnik u Hrvatskoj vojci. Pri Županijskom sudu u Zagrebu 1993. godine sam imenovan za stalnog sudskog vještaka za strojarstvo, promet i analizu cestovnih prometnih nezgoda i potom višekratno reimenovan.

bottom of page