top of page
Purgar.jpg

Željko Purgar

 Konzultatnt za elektromobilnost

Poslije više od 25 godina rada kao freelane novinar u prostoru jugoistočne Europe, godine 2014 pod okriljem Centra odličnosti nisko ugljičnih tehnologija u Ljubljani, zasnovao je i pokrenuo demonstracijski projekt električne mobilnosti. Na osnovu rezultata projekta Renault je u početku 2015 počeo postepeno ulaziti sa električnim automobilima na tržište regije Adriatic. Aktivno je sudjelovao, kod uspostavljanja i kasnije koordinacije rada sekcije Održivog prometa u sklopu Centra energetskih rješenja u Ljubljani. Bio je slovenski ambasador projekta E-Tankstellen Finder (Kelag) i član programskog savjeta konferencije Inovacije u Energetici. Koordinirao je konzorcij, koji je za Republiku Sloveniju pripremio stručne podloge za implementaciju EU direktive 2014/94 za alternativna goriva u nacionalno zakonodavstvo, sa programom poticanja prodaje električnih vozila. Od početka 2017 radi kao konzultant za električno mobilnost za Renault Adriatic, na tržištu jugoistočne Europe. U sklopu raznih konferencija i drugih događanja redovito nastupa na panel raspravama o električni mobilnosti, koje i aktivno vodi. Trenutačno priprema program poticanje upotrebe električnih automobila u društvu ELES, Slovenskom operateru prijenosnog sustava električne energije. U travnju 2019 pripremio je i aktivno sudjelovao na radionici Hrvatskog ureda za osiguranje “Izazovi (problematika) električnih automobila u procjenama šteta”.

bottom of page