top of page
Spudić.jpg

Robert Spudić

 Stalni sudski vještak za cestovni promet

Diplomirao je 1995. na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu. Na istom fakultetu 2005. magistrirao i stekao zvanje magistar znanosti iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport. 2006. upisao poslijediplomski doktorski studij na istom fakultetu. Od akademske 2008/2009 godine u funkciji vanjskog suradnika izvodi nastavu na Veleučilištu Hrvatsko zagorje Krapina i na Veleučilištu Velika Gorica. Od 2019. zaposlenik je Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina. Objavio je više znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim znanstvenim časopisima. Ima 20 godišnje iskustvo u području logistike i organizacije upravljanja prometom i transportom. Stalni je sudski vještak za cestovni promet.    

bottom of page