top of page
Web-Header2.jpg
Bertoncelj250.jpg

Snježana Bertoncelj diplomirala je matematiku na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2001. godine završava dodatnu aktuarsku edukaciju u organizaciji Faculty and Institute of Actuaries, London, Matematičkog odjela PMF-a i Hrvatskog aktuarskog društva te stiče status ovlaštenog aktuara. Od početka poslovne karijere radi najvećim dijelom u domeni životnih osiguranja te bankoosiguranja, najprije u Allianz Zagreb odakle s pozicije direktorice Sektora životnih osiguranja 2005. prelazi na mjesto predsjednice Uprave novoosnovanog Erste osiguranja koje uspješno vodi do 2018. kada se Erste osiguranje pripaja Wiener osiguranju VIG. Od tada pa do listopada 2019. članica je Uprave Wiener osiguranja. Od studenog 2020. u suradnji sa češkom konzultantskom kućom Tools4F daje aktuarske konzultacije osiguravateljima u Hrvatskoj i inozemstvu. Tijekom godina obnašala je i dodatne funkcije kao što su predsjednica Udruženja osiguravatelja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, članica Uprave Hrvatskog aktuarskog društva, a od 2014. godine obnaša funkciju članice Nadzornog odbora Hrvatskog aktuarskog društva. 

Powered by 

ONE&ONLY_digital_solutions_logo_izduženi_-_samo_logo.jpg
bottom of page