top of page
Web-Header2.jpg
Filipovic250.jpg

Jakša Filipović – Čugura rođen je 27.lipnja 1963.g., radi na odjelu  Kirurgije u KBC ”Sestre milosrdnice” u Zagrebu, kao voditelj odjela. Stječe zvanje specijaliste i subspecijalist kirurgije, a zatim primarijat, doktorat, te docenturu na Medicinskom Fakultetu. Više od dvadeset godina  sudski vještak za medicinu, kirurgiju i traumatologiju, gdje na Sudovima je  izradio mnoge sudske nalaze. Ima  dugogodišnje iskustvo kao cenzor u osiguravajućim kućama.

Powered by 

ONE&ONLY_digital_solutions_logo_izduženi_-_samo_logo.jpg
bottom of page