top of page
Web-Header2.jpg
Kapetanovic250.jpg

Nataša Kapetanović je diplomirani inženjer matematike. Svoju karijeru u GRAWE Hrvatska d.d. započela je 2004. godine u Odjelu za aktuarske poslove. Stručnost je gradila u području aktuarstva, razvoja proizvoda, obrade šteta te upravljanja nekretninama. 2010. godine postala je članica Uprave, a od travnja 2019. godine obnaša dužnost Predsjednice Uprave GRAWE Hrvatska d.d

Powered by 

ONE&ONLY_digital_solutions_logo_izduženi_-_samo_logo.jpg
bottom of page