top of page
Web-Header2.jpg
Karlic250.jpg

Zvjezdan Karlić osigurateljni je stručnjak sa više od 20 godina iskustva koje je stjecao u mnogim područjima osigurateljnog poslovanja, kako na operativnim, tako i na managerskim pozicijama. Prošao je put od aktuara, preko upravljanja poslovnim procesima, kontrolinga, reosiguranja i upravljanja osigurateljnim portfeljem neživotnih i životnih osiguranja, sve do pozicije člana uprave društva za osiguranje. Iskustvo je stjecao i u bankarskom sektoru, radeći u Hrvatskoj narodnoj banci u razdoblju od 2004. do 2007. godine. Trenutno je na poziciji člana uprave nadležnog za osigurateljno poslovanje u Generali osiguranju d.d. Diplomirani je inženjer matematike, ovlašteni aktuar i redovni je član Hrvatskog aktuarskog društva.

Powered by 

ONE&ONLY_digital_solutions_logo_izduženi_-_samo_logo.jpg
bottom of page