top of page
Web-Header2.jpg
Mackic.jpg

Velibor Mačkić pročelnik je i izvanredni profesor na Katedri za ekonomsku teoriju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Voditelj je diplomskog studija Ekonomska analitika koji se izvodi na 4. i 5. godini integriranog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije. Od 2020. posebni je savjetnik Predjednika Republike za ekonomiju i predsjednik Ekonomskog savjeta PRH. Objavio je više nagrađivanih znanstvenih radova. Suradnik je na projektima financiranim od Hrvatske zaklade za znanost. Njegovi glavni istraživački interesi pokrivaju (novu) političku ekonomiju, izborne cikluse, analizu cjenovne i necjenovne konkurentnosti suvremenih ekonomija i proračunsku transparentnost.Usavršavao se na Paris School of Economics, University of Cambridge, University of Groningen, University Rome Tre, Graduate School of Economics Barcelona.

Powered by 

ONE&ONLY_digital_solutions_logo_izduženi_-_samo_logo.jpg
bottom of page