top of page
Web-Header2.jpg
Palic250.jpg

Marija Palić odvjetnica je u Odvjetničkom društvu Palić, Bakarić i Bakočević Piršić d.o.o. Nakon završenog Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i položenog pravosudnog ispita, područje njenog pravnog djelovanja postaje građansko pravo – naknada šteta. Sektoru šteta Triglav osiguranja d.d. pridružila se 2019. godine te potom osniva samostalan odvjetnički ured, dok je danas odvjetnica partnerica u odvjetničkom društvu. Članica je savjetodavnog odbora Kluba Alpbach Hrvatska.

Powered by 

ONE&ONLY_digital_solutions_logo_izduženi_-_samo_logo.jpg
bottom of page