top of page
Web-Header2.jpg
Petricek250.jpg

Maja Petriček voditeljica je Odjela za obradu i likvidaciju šteta u GRAWE Hrvatska d.d. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te ima položen pravosudni ispit. Svoju karijeru započela je u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija na poslovima pripreme projekata reforme pravosuđa. U GRAWE Hrvatska d.d. zaposlila se 2005. u Odjelu za pravne poslove.  Od 2016. do 2022. obnašala je funkciju voditeljice Grupe za pravo osiguranja, a 2022. dolazi na trenutnu poziciju. Dugogodišnjim radom u GRAWE Hrvatska d.d. stekla je iskustvo u obavljanju pravnih poslova iz različitih područja, s naglaskom na pravo osiguranja. Članica je više radnih skupina i komisija pri Hrvatskom uredu za osiguranje.

Powered by 

ONE&ONLY_digital_solutions_logo_izduženi_-_samo_logo.jpg
bottom of page