top of page
Web-Header2.jpg
Rendic250 (1).jpg

Tamara Rendić diplomirala je 1997. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Karijeru je započela u KPMG Hrvatska u odjelu za reviziju financijskih institucija, gdje je radila više od 13 godina stječući bogato iskustvo u financijskom sektoru te kvalifikaciju hrvatskog ovlaštenog revizora i međunarodnu kvalifikaciju ovlaštenog računovođe. U listopadu 2012. pridružila se Wiener osiguranju VIG kao CFO odnosno članica Uprave zadužena za sve segmente financijskih i pravnih poslova te područje šteta. U srpnju 2023. godine imenovana je predsjednicom Uprave Wiener osiguranja te je, uz dosadašnja područja odgovornosti, preuzela i HR te životna osiguranja. Usavršavala se kroz brojne edukacije, uključujući IEDC – Bled School of Management i VIG Leadership Development Program.

Powered by 

ONE&ONLY_digital_solutions_logo_izduženi_-_samo_logo.jpg
bottom of page