top of page
Web-Header2.jpg
Riedmann250.jpg

Ana Riedmann je zaposlena u tvrtki Swiss Re, jednom od vodećih kompanija za reosiguranje kao voditeljica odnosa sa klijentima i preuzimateljica rizika za srednju i istočnu Evropu kao i Austriju. Prethodno je radila u Swiss Re u oblasti inovacija u industriji osiguranja, fokusirajući se na razvoj novih proizvoda, analitiku podataka i nova partnerstva. Većinu svoje karijere Ana je izgradila u brokerskoj tvrdtki za reosiguranje Guy Carpenter u Minhenu gdje je bila odgovorna za pregovore ugovora o imovini za njemačke i švicarske klijente. Diplomirala je ekonimiju na “Freie Universität Berlin”. Porijeklom iz Sarajeva, ljubiteljica je zimskih sportova, a svaki slobodni trenutak provodi sa obitelji.

Powered by 

ONE&ONLY_digital_solutions_logo_izduženi_-_samo_logo.jpg
bottom of page