top of page
Web-Header2.jpg
Saravanja250.jpg

Božo Šaravanja član je Uprave Wiener osiguranja Vienna Insurance Group. Diplomirao je financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Dodatno se usavršavao kroz brojne seminare i edukacije, kao što je i IEDC Bled School of Management te je sudjelovao na raznim poslovnim konferencijama. Ima dugogodišnje iskustvo u svim segmentima i kanalima prodaje, kao i procesima kvalitete usluga i marketinga osiguranja. Od 2002. do 2014. karijeru je gradio u Allianz Zagreb d.d. gdje je započeo kao voditelj zastupnika, a zatim postao direktor prodajne mreže te nastavio napredovati do 2013. godine, kada postaje direktor sektora vlastitih kanala prodaje. Od studenog 2014. godine član je Uprave Wiener osiguranja VIG, odgovoran za segmente interne i vanjske prodajne mreže, marketinga i komunikacija te informatike i upravljanja poslovnim procesima i projektima.

Powered by 

ONE&ONLY_digital_solutions_logo_izduženi_-_samo_logo.jpg
bottom of page