top of page
Web-Header2.jpg
Stojic250.jpg

Hrvoje Stojić je glavni ekonomist u Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP) od prosinca 2022. godine fokusiran na politike konkurentnosti, reforme uvjeta poslovanja, poslovnu klimu te energetske i ICT politike. Prethodno je proveo više od 20 godina u financijskoj industriji makroekonomskim istraživanjima, analizama ekonomskih politika, sektorskim istraživanjima kao i u korporativnim financijama. Tijekom svoje karijere bio je odgovoran za makro strategiju u obveznom mirovinskom fondu PBZ Croatia Osiguranje i vodio ekonomska istraživanja u Addiko grupi (bivša Hypo Alpe-Adria-Bank). U svom angažmanu u Addiko banci, osnovao je i etablirao jedan od najpoznatijih timova istraživačkih analitičara u Hrvatskoj odnosno Jugoistočnoj Europi. Obnašao je i dužnost predsjednika Kluba glavnih ekonomista pri Hrvatskoj udruzi banaka, kao delegata na Chief Economist grupi Europske banakrske federacije (2017.-2018.), te glavnog urednika Bijele Knjige Udruženja stranih ulagača u Hrvatskoj (2026.-2017.). Dobitnik je više nagrada Focus Economics za preciznost makroekonomskih prognoza za Hrvatsku, Sloveniju i Srbiju u periodu od 2014. do 2022. FocusEconomics ga je također rangirao među tri najuspješnija prognozera valutnog para EURUSD te najboljeg prognozera bilance plaćanja euro područja u 2021. i 2022.

Powered by 

ONE&ONLY_digital_solutions_logo_izduženi_-_samo_logo.jpg
bottom of page