top of page
Header HDO 2023.jpg
Dautovic.jpg

Goran Dautović posjeduje višegodišnje iskustvo u sektoru rizičnog kapitala i razvoja start-up kompanija. U tvrtki Project 3 Mobility  obnaša poziciju potpredsjednika tvrtke zaduženog za  područje regulative, odnosa s predstavnicima lokalnih i nacionalnih vlasti te mogućnosti financiranja iz javnih izvora. Poseban fokus u njegovu angažmanu je prilagodba zakonodavstava da spremno i regulirano dočekaju nove tehnologije. Surađuje kao član radnih skupina s mnogim nacionalnim i EU institucijama u svrhu stvaranja okvira koji će omogućiti sigurnu implementaciju autonomnih vozila.“

Powered by 

ONE&ONLY_digital_solutions_logo_izduženi_-_samo_logo.jpg
bottom of page