top of page
Header HDO 2023.jpg
Horvat-Martinovic.jpg

Jasminka Horvat Martinović diplomirala je primijenjenu matematiku i informatiku na Prirodoslovnomatematičkom fakultetu u Zagrebu. Karijeru u osiguranju započela je 1998., a 2003. postaje članicom Uprave Generali Grupe te na toj poziciji ostaje do 2013. Od studenog 2013. zaposlena je u Wiener osiguranju VIG d.d. na mjestu članice Uprave. Od tada je odgovorna za neživotna osiguranja, suradnju s brokerskim kanalom, korporativna osiguranja i reosiguranje. U svibnju 2018. Erste osiguranje VIG pripojeno je Wiener osiguranju VIG, a Jasminka Horvat Martinović postala je nova predsjednica Uprave Wiener osiguranja VIG. U prosincu 2020. i 2021. godine uvrštena je na Liderovu listu deset najmoćnijih žena hrvatskog biznisa. Udruga MBA Croatia proglasila ju je managericom godine za 2020., a to posebno priznanje dodjeljuje se liderima i stručnjacima koje su članovi udruge prepoznali zbog iznimnog doprinosa u stvaranju boljeg i naprednijeg društva. Od strane Hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika CROMA 2020. proglašena i managerom godine. Redovna je članica Hrvatskog aktuarskog društva, članica Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje i članica Znanstvenog vijeća Centra za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje.

Powered by 

ONE&ONLY_digital_solutions_logo_izduženi_-_samo_logo.jpg
bottom of page