top of page
Header HDO 2023.jpg
Jug.jpg

Doc. dr. sc. Jadranko Jug diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1982. godine, te je na istom fakultetu magistrirao 1994. godine te doktorirao 2012. godine. Pravosudni ispit položio je 1984. godine a javnobilježnički ispit 1995. godine. U naslovno znanstveno zvanje docent na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta u Rijeci izabran je 2018. godine. U razdoblju od 1985. do 1994. godine bio je sudac Općinskog suda u Velikoj Gorici gdje je obnašao dužnost voditelja građanskog odjela i zamjenika predsjednika suda. Nakon toga, 1994. godine, imenovan je zamjenikom javnog pravobranitelja Republike Hrvatske, odnosno 1995. zamjenikom državnog pravobranitelja Republike Hrvatske koju dužnost je obnašao do 2001. godine kada postaje zamjenikom državnog odvjetnika Republike Hrvatske. U Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske bio je voditelj građansko-upravnog odjela od 2001. do 2004. godine, a sucem Vrhovnog suda Republike Hrvatske imenovan je 2008. godine, koju dužnost obnaša i danas. Bio je sudionik i predavač na nizu savjetovanja i seminara u zemlji i inozemstvu te je koautor dviju knjiga i autor niza znanstvenih i stručnih članaka.

Powered by 

ONE&ONLY_digital_solutions_logo_izduženi_-_samo_logo.jpg
bottom of page