top of page
Header HDO 2023.jpg
Maletic.jpg

Dean Klemente Maletić direktor je Market menadžment sektora u Allianz Hrvatska.  Prije dolaska na ovu funkciju Dean je u Allianz Grupi, kao direktor Market managementa bio zadužen za strateško upravljanje tržištem i klijentima u Allianz Rusija te direktor Sektora za zdravstvena osiguranja u Allianz Hrvatska. Prije karijere u Allianzu obnašao je niz rukovodećih funkcija, između ostalog i člana Uprave CROATIA zdravstvenog osiguranja. Niz godina bio je predsjednik Komisije za zdravstvena osiguranja u Hrvatskom uredu za osiguranje. Diplomirao je ekonomiju i zdravstveni studij.

Powered by 

ONE&ONLY_digital_solutions_logo_izduženi_-_samo_logo.jpg
bottom of page