top of page
Header HDO 2023.jpg
Sanjkovic.jpg

Vesna Sanjković direktorica je Sektora za upravljanje naknadama šteta CROATIA osiguranja. Nakon završenog Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 2001. karijeru započinje u UNIQA osiguranju, kratko u prodaji osiguranja, nakon čega stječe dugogodišnje iskustvo u razvoju proizvoda, underwritingu  i reosiguranju. U Allianzu je radila od 2005. do 2020. prvo kao direktorica Službe za osiguranja od odgovornosti, od 2009. kao direktorica Sektora za neživotna osiguranja te od 2018.  direktorica Sektora za obradu šteta, a 2020. istu poziciju preuzima u CROATIA osiguranju.

Powered by 

ONE&ONLY_digital_solutions_logo_izduženi_-_samo_logo.jpg
bottom of page