top of page
Header HDO 2023.jpg
Sevrovic-1.jpg

Marko Ševrović rođen je 1981. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu (1. tehnička škola Tesla). Godine 1999. upisao je studij na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, cestovni smjer, na kojem je diplomirao 2005. godine. Na Fakultetu prometnih znanosti magistrirao je 2010. godine, a doktorirao 2014. godine s temom ‘Model uspostave naplate korištenja cesta zasnovan na satelitskom pozicioniranju unutar područja pouzdanosti’. U lipnju 2017. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta te imenovan predstojnikom Zavoda za prometno planiranje, a u rujnu 2022. u zvanje izvanrednog profesora. U svom znanstvenom, nastavnom i stručnom radu bavi se prometnim planiranjem, projektiranjem, održivom mobilnošću, gradskim prometom te sigurnošću prometa. Kao autor, su-supervizor ili supervizor, sudjelovao je u razvoju više od 200 studija, projekata i elaborata iz područja prometa. Također, član je Hrvatske komore inženjera prometa i transportne tehnologije, suradnik Kraljevskog instituta za navigaciju u Londonu (RIN) te tajnik Hrvatske podružnice RIN-a. Posjeduje ovlaštenje za revizora cestovne sigurnosti i ovlašteni je inženjer cestovnog prometa.

Powered by 

ONE&ONLY_digital_solutions_logo_izduženi_-_samo_logo.jpg
bottom of page