top of page
Header HDO 2023.jpg
Trbojevic-1.jpg

Aleksandra Trbojević je direktorica Sektora šteta u Triglav osiguranju d.d. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1991. godine, pravosudni ispit položila je 1994. godine, a iste godine započela raditi u Osiguranju Helios d.d. Od 2001. do 2015. bila je član Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje kao predstavnik društava Osiguranje Helios d.d. i Ergo osiguranje d.d., a od veljače 2007. predstavnica je hrvatskih osiguratelja u Vijeću Pravobranitelja za osiguranje.

Powered by 

ONE&ONLY_digital_solutions_logo_izduženi_-_samo_logo.jpg
bottom of page