top of page
Header HDO 2023.jpg
Zepic-1.jpg

Ivana Žepić diplomirana je ekonomistica s dugogodišnjim radnim iskustvom u financijskom sektoru. Od kraja 2018. godine zaposlena je u Ministarstvu financija, Upravi za gospodarstvo i financijski sustav. Na čelu je Sektora za financijska tržišta i financijsku pismenost u čijem su djelokrugu rada, između ostalog, i poslovi vezani za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja financijskih tržišta i financijskih usluga, uključujući osiguranje i obvezno osiguranje u prometu. Bila je član i vodila više Radnih skupina za izradu propisa iz područja financijskih usluga u Republici Hrvatskoj. Uz navedeno, angažman u Ministarstvu financija vezan je i za aktivnosti povezane s usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj s ciljem pune prilagodbe važećeg zakonodavnog okvira uvođenju eura. Pored zakonodavnog dijela, djeluje i u aktivnostima vezanim za provođenje financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj.

Powered by 

ONE&ONLY_digital_solutions_logo_izduženi_-_samo_logo.jpg
bottom of page